Repetitielokaal:
BMV De Vilgaard
Schandeloseweg 1
5951 CR Velden
Secretaris:
J. Van Broekhuizenstraat 9,
5913 RX Venlo
+31 (0)77 35 100 57
secretaris@animo-velden.nl
wij zijn er klaar voor om met u contact op te nemen
Heeft u vragen over het koor Animo, wilt u misschien lid worden, wilt u ons uitnodigen voor een optreden?
Vul het onderstaande formulier in, of bel met de secretaris.
Penningmeester:
Rek. Nr.   NL81 RABO 0153 5972 24,
T.n.v.:       Gem. Zangver. Animo
Schandeloseweg 46
5951 CR Velden
Click for new image
Emailadres:
Onderwerp:
Telefoonnummer:
Ter controle:
Uw vraag:
Naam: